Relationele grenzen veranderen een leven lang

Het nieuwe boek is uit!
'Nieuwe tijden, nieuwe grenzen"
Relationele grenzen veranderen je leven lang!

‘’Gezonde grenzen zijn flexibel’

Ik werkte 25 jaar als contextueel therapeut in de praktijk, waar ik veel mensen sprak die vastliepen. Soms in hun partnerrelatie, in hun werksituatie, in familierelaties en vaak ook in een ingewikkelde samenleving. Niet zelden had hun hulpvraag te maken met het thema ‘grenzen’, een basisvoorwaarde voor het leven. In deze jaren werd ik ook steeds vaker gevraagd om binnen een organisatie mee te denken. Er waren cliënten die voor zichzelf therapie zochten, maar tijdens de therapie ontdekten dat ze in hun organisatie tegen dezelfde thema’s aanliepen. De ene bedrijfstraining na de andere werd georganiseerd en mijn werkterrein breidde zich langzaam uit van therapie naar persoonlijke coaching en advies en trainingen aan directie en managementteams. Ik word tegenwoordig vaak ingehuurd door organisaties om hun managementteam te trainen en regelmatig vraagt men mij directieteams en raden van bestuur te adviseren. In al deze verschillende werksituaties, bleek steeds weer het thema grenzen een uitdaging te zijn. Alles in het leven draait om verbinding en afbakening. En als mensen in de onmacht van de verbinding komen, verliezen zij hun doelen uit het oog en ontwikkelen ze overlevingsmechanismen, vaak door extreme afbakening. Deze overlevingsmechanismen kosten het bedrijfsleven, naar ik inschat, miljarden euro’s. Het gaat dan om hoge ziektekosten, dure juridische procedures en grote afkoopsommen om uit de verbinding te komen met mensen die onbetrouwbaar zijn geworden. Veel van deze uitdagingen hebben te maken met het thema ‘grenzen’. Ieder mens heeft persoonlijke grenzen nodig en ieder gezin, iedere familie of organisatie, maar ook de samenleving gedijt bij het hebben van gezonde grenzen. Deze grenzen zijn niet statisch maar dynamisch. Ze zijn altijd in beweging en iedere ontmoeting kent zijn eigen specifieke grens. Bovendien heeft ook de dynamiek van een samenleving een groot effect op de grenzen van ieder mens, want elk gedrag roept tenslotte ook weer gedrag op. We leven in een tijd waarin we veel grenzen kunnen verleggen. We reizen niet alleen over de hele wereld, maar surfen via het internet dagelijks over de hele wereld om informatie te halen en hebben als vanzelfsprekend contact met mensen over de hele wereld. Veranderende buitengrenzen vragen ook om nieuwe binnengrenzen.

‘Iedere ontmoeting kent zijn eigen specifieke grens’

Vandaar dit boek als bewustwording van dit belangrijke thema. En als inspiratie om samen te zoeken naar nieuwe definities. Ik wil niet een oordeel neerleggen in dit boek over wat mensen goed of fout doen. Ik wil juist proberen uit het oordeel te blijven, omdat oordelen in mijn ogen te maken heeft met grenzeloos zijn. Mensen oordelen vaak uit onmacht om hun eigen grenzen te beschermen, maar het tegenovergestelde gebeurt. Ze gaan ver over de grenzen van anderen heen, waarmee ook hun eigen grens vervaagt. Wat helpender zou zijn, is accepteren dat jij jij mag zijn en ik ik. Dat we beiden een andere mening kunnen hebben en dat we dit kunnen accepteren van elkaar. Dat deze meningen naast elkaar mogen bestaan en misschien elkaar vanuit respect wel kunnen beďnvloeden. Zo gebeurt het niet zelden dat jij en ik een ‘wij’ worden, waarin we ieder onszelf herkennen en waar we ons beiden goed in voelen. Maar dat kon alleen ontstaan omdat jij jij bleef en ik ik mocht zijn. Een mooie vrucht van wat we dialoog noemen. Daar kom ik later in dit boek nog op terug. Ik wil proberen een invloed zichtbaar te maken: de invloed die grenzen hebben op ons persoonlijke leven en op ons als mens in samenwerking en samenleving. Het beoordelen van invloed is mijn opdracht en niet het veroordelen van mensen. Ik schrijf in dit boek over het ontstaan van grenzen en over de noodzaak van grenzen, om vervolgens ook praktijksituaties te beschrijven die te maken hebben met dit thema.


http://www.deboekerij-online.nl/welkom/46--nieuwe-tijden%2C-nieuwe-grenzen.html