Het coachingstraject bestaat uit 5 fases.

Het coachingstraject in 5 fases

Fase 1: Persoonlijke coachingsvraag

Iedere kandidaat die zich aanmeld gaat door een intake procedure heen, waarin er een persoonlijke coachingsvraag wordt geformuleerd. Wat wil je bereiken met de coaching, waar wil je naartoe werken?

Fase 2: Waar kom je vandaan?

In de tweede fase wordt er een persoonlijke analyse gemaakt waar de vraag centraal staat:
"Waar kom je vandaan?" We zijn be´nvloed door generaties, maar wat is dan die specifieke invloed in mijn persoonlijke leven? We kijken zowel feitelijk, genetisch als psychologisch naar de groei en ontwikkeling van de persoon. Naar aanleiding van deze persoonlijke analyse kunnen we verder naar de volgende stap.

Fase 3: Wat zijn jouw specifieke gaven en talenten?

Waar liggen je persoonlijke gaven en talenten en welke zijn ontwikkeld en welke zijn niet ontwikkeld. Wat heeft jou gedrag, met het gedrag van anderen te maken en hoe kun je dit positief be´nvloeden?

Fase 4: Waar ligt je kans om te groeien?

Groeien gaat altijd door verbinding. Hoe kun jij optimaal in verbinding staan met anderen en waar liggen dat de kansen voor persoonlijke groei en de verwezenlijking van je persoonlijke doelen? Hoe kun je deze persoonlijke doelen combineren met de doelen en belangen van de organisatie waar je voor werkt?

Fase 5: Balans

Hoe is de balans in jou persoonlijke leven zichtbaar geworden in de coaching? Ervaar je persoonlijke balans en hoe ervaar je de balans met je omgeving? Hoe werk je aan een gezonde balans en hou je zicht en controle op je eigen leven?

Kosten:

Het coachingstraject begint met en basis- pakket waarin de eerste vijf fasen met de deelnemer doorlopen worden. Deze fasen worden uitgewerkt in 10 persoonlijke zittingen. De kosten voor training en begeleiding worden ook op maat gesneden. In een persoonlijke intake worden samen met u de mogelijkheden besproken.