Gevolgen van een pandemie

Gorinchem, 25 augustus 2020

Duurzaamheid op de tocht:

We zijn in het afgelopen half jaar, wereldwijd verrast. De verandering die het coronavirus in een paar weken teweeg heeft gebracht zijn enorm. Dergelijke ingrijpende gebeurtenissen hebben over het algemeen een grote invloed op de toekomst. In korte tijd werd het openbare leven, de scholen, horecagelegenheden en voor veel mensen hun werksituatie stilgelegd. Thuiswerken is een must geworden, als je niet hoeft te reizen, blijf thuis! Van de ene op de andere week konden mensen niet meer samen hun geloof beleven, konden mensen niet meer naar de sportschool en viel het uitgaansleven volkomen stil en stonden alle vliegtuigen aan de grond!

Mantelzorgers kunnen hun hulpbehoevende ouders niet meer opzoeken. Zij zijn overgeleverd aan de professionals die zich volkomen uit de naad werken, maar nooit het gat wat mantelzorgers achter zich laten kunnen vullen. Zieke mensen sterven een eenzame dood, omdat hun dierbaren niet aanwezig kunnen zijn, uit angst voor besmetting. Overleden mensen worden acuut in lijkzakken afgevoerd, afscheid nemen wordt lastig en rouwprocessen worden ernstig belemmerd.

In een tijd, waarin duurzaamheid een populair thema is, werd het dagelijkse leven wereldwijd in ernstige mate ontwricht. Mensen mochten elkaar niet meer aanraken, niet meer in groepen bij elkaar komen en er ontstaat een 1,5 meter afstandssamenleving. Een behoorlijke aanslag op een duurzame samenleving.

Duurzaamheid:
Wat ik mij afvraag is in welke mate de crisis te maken heeft met de duurzaamheid, waarmee wij de aarde beheren. De commissie Brundtland formeerde in 1987 een prachtige definitie voor het begrip duurzaamheid. Het is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties, om in hun eigen behoefte te kunnen voorzien, in gevaar te brengen. In de ogen van deze commissie gaat duurzaamheid over de schaarste van hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht.

Gevolgen:
De gevolgen van een crisis zijn enorm. De veiligheid van mensen wordt in ernstige mate aangetast, wat invloed zal hebben op onze relationele netwerken, ons welzijn en zeker ook consequenties zal hebben voor de toekomst. Er ontstaat een sociale en emotionele eenzaamheid. Met name alleenstaande ouders en ouderen worden hard getroffen door deze eenzaamheid. Gezinnen komen ernstig onder druk te staan. Ouders moeten beiden thuis werken, waar hun woning vaak niet op is ingericht. Daarnaast moeten zij ook hun kinderen thuis onderwijs geven en online contact houden met de school en zorgen dat hun kinderen gemotiveerd blijven. Hun werkgevers doen een beroep op flexibiliteit. Hard inspannen en weinig mogelijkheden om even te ontspannen. Hoe gaat het met de mantelzorgers? Wat kunnen we verwachten aan armoede en schuldenproblematiek de komende tijd?

Economie:
Economische gevolgen zijn nog niet te overzien. Als straks het stof is neergedaald, zullen we pas echt geconfronteerd worden met de economische gevolgen van deze wereldwijde crisis.
Tal van bedrijven zullen omvallen, er wordt enorm bezuinigd op personeel, wat logisch is omdat 70% van de gemiddelde bedrijfskosten personeelskosten zijn. De toeristenbranche is hard getroffen en in de komende jaren zullen deze klappen duidelijk voelbaar blijven. Er zal in de komende jaren een gat geslagen worden in onze bestedingsmogelijkheden terwijl kosten wel blijven toenemen. In paniek biedt het kabinet de KLM 3,4 miljard euro steun aan. Er wordt gesproken over het publieke belang van Nederland. Ik begrijp dat de KLM een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlands economie en de werkgelegenheid. Toch waag ik het om mij af te vragen of dit een duurzame samenleving ondersteund. We kunnen niet voor ons plezier de hele wereld over blijven vliegen ten koste van het welzijn van een nieuwe generatie. Dat is in strijd met duurzaamheid!

Psychisch lijden:
Op 22 juli 2020 publiceerde het UMC Utrecht een artikel naar aanleiding van een onderzoek over hoe groot de invloed is van genen bij ernstig psychisch lijden. In dit onderzoek wordt duidelijk aangetoond dat ernstig psychisch lijden herleidbaar is tot een oorzakelijke factor. Bij slechts 3% van de onderzochte doelgroep werd aangetoond dat het psychische lijden terug te voeren was op een genetische variatie. (bron: https://www.ggznieuws.nl/genen)

Met andere woorden, de kans is groot dat door de invloed van een pandemie een ernstig psychisch lijden onder de mensheid kan worden voorspeld, als er geen effectieve hulpbronnen ingezet gaan worden! Al vroeg in mijn leven leerde ik de regel; regeren is vooruitzien Wat kunnen wij aanzien komen, waar moeten we ons op voorbereiden?

De wereld zal niet meer worden zoals die was. Regeringen zullen zich moeten realiseren dat we het oude systeem failliet gaat. We zullen meer op menselijke waarden moeten focussen en minder op economische en politieke waarden. Hoe gaan we verantwoord met het milieu om, ook als dit betekent dat we minder moeten vliegen, minder vlees moeten eten en verantwoordelijker met onze energie om moeten gaan. Alleen samen komen we eruit is het motto! Samen nadenken over een duurzame samenleving, waarbij relaties en menselijke waarden bovenaan staan!

Effectieve hulpbronnen:
Er is een leger aan contextuele coachen nodig die anderen kunnen helpen om effectief om te gaan met de uitdagingen van deze tijd! Hij of zij kan de feiten (economisch) de psychologische vermogens, de sociale systemen en de relationele ethische uitdagingen bij elkaar brengen. De contextuele coach heeft oog voor de belangen van generaties, is veelzijdig partijdig en kan samen met de coachee werken aan duurzaamheid! In samenwerking met andere professionals zullen zij samen een leger hulpbronnen vormen die hard nodig is om een samenleving duurzaam te maken.


Hans Groeneboer
www.iDNA-scan.nl