Masterclass contextueel coachen

Coaches met een contextuele blik zien het hele plaatje en hebben de vaardigheid om op een effectieve manier mensen te helpen ontwikkelen. Zij hebben zicht op invloeden uit generaties en weten onrecht uit generaties om te buigen naar rechtvaardigheid voor de toekomst. Zo leren mensen op hun eigen grond te staan, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en voor de samenwerking.

Masterclass contextuele coaching
In coaching en begeleiding is steeds meer vraag naar professionals die oog hebben voor de context van het leven. Te vaak wordt er onvoldoende gezocht naar de diepere onderliggende oorzaken. Een oud Surinaams spreekwoord zegt; Als je de stenen op je weg niet opruimt, zijn je kinderen gedoemd om erover te struikelen. Zo hebben we in onze samenleving en in onze organisaties vaak te maken met stenen uit generaties die niet zijn opgeruimd. Rekeningen worden doorgegeven aan onschuldige derden. We zien de voorbeelden dagelijks om ons heen in de samenleving en in organisaties.

Belangrijke onderwerpen die in deze masterclass naar voren zullen komen:
- Er wordt een basis gelegd over de contextuele theorie, daarin komt naar o.a. naar voren:
- Hoe komen mensen in beweging.
- Hoe kan het komen dat iemand vastloopt?
- Waar ligt de onmacht en waar het onvermogen van mensen?
- Waar komt weerstand vandaan in samenwerking?

- Als uitgangspunt voor het zelf inzicht gebruiken we de iDNA-scan en werken deze tijdens de training verder uit.

- We denken na over wat is coachen en hoe jij als coach met deze contextuele kennis kunt groeien in effectiviteit.

Vier belangrijke coaching vaardigheden staan daarbij centraal:
- Leren open interventies te doen
- Veelzijdig gerichte partijdigheid
- Erkenning geven en zichtbaar maken wat iemand investeert
- Luisteren en het voeren van de dialoog, i.p.v. de discussie

Voor wie?
Deze masterclass is ontwikkeld voor ervaren coaches, psychologen en/of therapeuten die meer willen weten over het contextuele coachen / begeleiden. Minimale vooropleiding op HBO/WO niveau gezien het tempo en niveau van de training.
Contextueel gedachtegoed

Het contextuele gedachtegoed werd geintroduceerd in Nederland door professor Nagy in de zeventiger jaren. Dit gedachtegoed heeft inmiddels een grote invloed op vele trainers en gedragsdeskundigen. De kern van deze theorie is dat mensen niet alleen bepaald worden vanuit een psychologische motivatie maar ook in sterke mate bepaald worden door feitelijke omstandigheden (genen), aangeleerde sociale systemen en relationele ethiek. Deze vier dimensies bepalen met elkaar het gedrag van mensen. De basis van onze trainingen wordt gevormd door deze theorie.

De trainer
Hans Groeneboer is contextueel trainer en coach en heeft 25 jaar ervaring in het opleiden, trainen en begeleiden van mensen in coachingstrajecten. Hij studeerde Agogiek aan de Hoge School West-Brabant, vervolgens psychologie waarnaar hij afstudeerde in de masterclass in Amsterdam bij prof. Nagy. In de laatste jaren heeft hij zich specifieker ingezet om directeuren en managers van grotere ondernemingen te begeleiden als trainer en personal coach.

Co-trainer / begeleider
Marco Heijstek is een ervaren trainer, veranderkundige en integratief / iDNA coach. Hij heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van teams, organisaties en individuen in diverse rollen. Naast zijn opleiding bij stichting groundwork en masterclasses bij Hans Groeneboer in het contextueel denken en ronde hij recent de leergang interventiekunde af aan het SIOO.

iDNA-scan
De iDNA-scan is een prachtige tool die mensen zichtbaar maakt. Waar ligt je kracht, waar liggen de valkuilen en waar liggen je persoonlijke kansen? Deze unieke scan is ontwikkeld vanuit het contextuele gedachtengoed. De scan gaat verder dan een psychologische test en maakt mensen vier dimensionaal zichtbaar. Wat zijn de feiten, wat zijn de psychologische vermogens, wat zijn de communicatierollen en hoe ben je gevormd door je relationele geschiedenis. Werken met de scan is weggelegd voor professionals. Na het volgen van de masterclass is er een mogelijkheid voor een coach met aantoonbare ervaring om te een licentie te verwerven om te kunnen werken met deze unieke scan.

Duur, data en investering
De masterclass bestaat uit vier uiterst intensieve dagen. Verdeeld over 2 keer 2 dagen, inclusief overnachting. Deze masterclass vind plaats op:
- 24 en 25 juni
- 15 en 16 juli

Om deze unieke masterclass mee te maken vragen wij € 1950,- per persoon. (bedrag is exclusief btw). Voor maximaal rendement en persoonlijke aandacht is er slechts ruimte voor maximaal 10 deelnemers. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Trainingslocatie
Volgt zodra deze bekend is.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze unieke masterclass door een email te sturen naar: info@idna-scan.nl. Zet in de onderwerp regel: Masterclass contextuele coaching.