Mensen demotiveren door mismanagement

Motiveren of demotiveren, mismanagement in BV Nederland

Dagelijks houd ik mij bezig met de kracht van effectieve samenwerking in organisaties. Misschien daarom mijn groeiende ergernis over het mismanagement in BV Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat als de stijl van management gehanteerd zou worden in een gemiddeld bedrijf, het zeker tot faillissement zou leiden.

Effectieve samenwerking:
Effectieve samenwerking wordt bepaald door de motivatie van mensen die het werk moeten verrichten. Mensen raken gemotiveerd als zij van betekenis kunnen zijn en als zij waarde kunnen toevoegen. Dit zijn belangrijke uitgangspunten om mensen binnen organisaties te motiveren en een basisregel in contextueel management. Het valt mij op dat er in BV Nederland nog veel valt te leren. Regelmatig word ik geconfronteerd met situaties die er niet om liegen. Waar dit management zeker succesvol in acteert, is het demotiveren van mensen; niet echt handig als je je realiseert dat je ook afhankelijk bent van deze mensen. In de loop der jaren is er subtiel, soms minder subtiel, steeds meer regie uit handen gegeven door meer mandaat aan een Europees parlement te geven. Daar wordt bestuurd op afstand en we weten allemaal uit de praktijk dat dit niet werkt. Mandaat uit handen geven betekent dat je zelf minder invloed hebt, terwijl je wel verantwoordelijk bent en dus ook afgerekend zal worden.

Voorbeeld:
Onlangs werd ik opnieuw geconfronteerd met een beschamend voorbeeld uit onze eigen woonomgeving. Ik kan jullie dit voorbeeld niet onthouden, want het staat voor de vele voorbeelden van verspilling in de BV. De Bazeldijk in Hoogblokland moet opnieuw worden geasfalteerd. Nu zou je zeggen: Dat kan nooit een groot probleem zijn, want de gebroeders Van Kessel, een grote asfaltproducent, hebben hun bedrijf aan de Bazeldijk. Europese wetgeving heeft echter bepaald dat dit soort opdrachten via Europese aanbesteding moet worden geregeld. De praktijk is dat er nu een bedrijf dat het asfalt uit Lelystad moet laten komen de Bazeldijk moet asfalteren. Dagelijks rijden zware vrachtwagens via de A6 en de A27 vol asfalt vanuit Lelystad naar Meerkerk om de stoep bij Van Kessel voor de deur te asfalteren. Ik heb mij laten vertellen dat er 8x zoveel vrachtwagens moeten rijden voor dezelfde klus, terwijl hetzelfde asfalt op de Bazeldijk geproduceerd wordt. Zo moet het nu eenmaal van Europa. Als we dit voorbeeld zouden projecteren op een bedrijf in de samenleving zou ieder weldenkend mens het met mij eens zijn dat dit een ernstige vorm van mismanagement en van verspilling is. We storen ons dan maar niet aan alle CO2-uitstoot die hier weer nutteloos geproduceerd wordt om van de lange files maar niet te spreken. Een ander voorbeeld uit deze week: In Limburg is jarenlang een experiment geweest om de korenwolf te beschermen. Het blijkt echter dat de 1,2 miljoen euro die hier jaarlijks in wordt geinvesteerd niet loont. De populatie groeit niet omdat de beestjes opgegeten worden door de roofvogels en vossen, een dure manier om dieren te voeren. Maar we moeten dit nu wel blijven doen, want als we ermee stoppen dan krijgen we een boete van Europa die kan oplopen tot wel 25 miljoen euro. Onlangs kreeg Frankrijk een dergelijke boete gepresenteerd voor een soortgelijk geval.
Het is dus goedkoper om dit nutteloze project maar in stand te houden en ieder jaar weer 1,2 miljoen euro te investeren in voer voor roofvogels en vossen.

Verspilling:
Als er ergens sprake kan zijn van verspilling dat is dat wel door de Nederlandse staat. De strop die wij onszelf hebben opgelegd en die Europees parlement heet gaat steeds strakker zitten. Schaamteloos staat een minister te verkondigen dat we Schiphol moeten uitbreiden, dat het goed is voor de economie en dat het vliegveld in de Flevopolder toch echt wel open moet, terwijl in dezelfde periode boeren uit deze polder te horen krijgen dat hun bedrijf moet krimpen omwille van het milieu. Dan spreken we maar niet meer over de economische belangen, maar gebruiken we de natuur als argument. Enerzijds moeten Nederlanders 100 km per uur gaan rijden, want de bouwprojecten liggen stil omdat de hoogste bestuursrechter heeft besloten dat de regering niet voldoende doet om de stikstof-uitstoot te verminderen. Anderzijds worden er besluiten genomen die zo in strijd zijn met elkaar, dat ik ze met een nuchter verstand niet meer uit kan leggen.

Gedemotiveerde mensen:
Protesterende boeren, protesterende bouwbedrijven, protesterende onderwijzers, stakende mensen in de zorg, en de politie die een persconferentie houdt omdat ze onderzoeken moeten stoppen wegens een gebrek aan personeel. Het lijkt een signaal van gedemotiveerde en ontmoedigde mensen. Als dit in onze organisaties zou plaatsvinden zouden we minstens het managementteam eens stevig aan de tand voelen en aan het werk zetten. Natuurlijk moeten we natuurgebieden beschermen, helemaal mee eens, we moeten de stikstof-uitstoot verminderen, ook van harte mee eens, maar is het een idee om een aantal professionele leiders aan het roer van ons land te zetten? Leidinggevenden die samenwerken met mensen op de werkvloer? Mensen die begrijpen wat besturen en samenwerken is, mensen die weten hoe zij een samenleving kunnen motiveren om verantwoordelijkheid te dragen voor het milieu? Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal rekening willen houden met het milieu. Dat we ons allemaal wel verantwoordelijk voelen voor de aarde en dat we graag de aarde op een verantwoorde manier over willen dragen aan een nieuwe generatie! Daar wringt de schoen niet. De uitdaging is veel meer, hoe motiveren wij mensen in de samenleving en hoe stoppen we het mismanagement in BV Nederland!

In januari starten er twee nieuwe groepen in onze opleiding tot contextueel coach en de eerstejaars studenten gaan door naar het tweede jaar. Mensen die passie hebben om anderen te motiveren en te coachen naar een betekenisvol leven. Managers, coachen, leidinggevende en directeuren verdiepen zich in de principes van het contextuele management. De groep in Drachten voor januari is vol en in Gorinchem hebben wij nog twee plaatsen.

Meer informatie? Kijk op https://www.idna-scan.nl/