Verbinding, dialoog

Gorinchem, december 2020


Wat heb ik het afgelopen jaar weer veel geleerd van mensen die ik mocht coachen en trainen. We zeggen het regelmatig tegen elkaar, wat hebben we een prachtig vak. Iedere dag met plezier naar je werk, wat een voorrecht! Mensen die ik mocht ontmoeten inspireerde mij in eerlijkheid en moed. De moed om de geschiedenis in de ogen te kijken, de moed om zichtbaar te worden, de moed om pijn, verdriet en angst in de ogen te kijken. Op weg naar vrijheid is het centrale thema in al de ontmoetingen die ik in het afgelopen jaar mocht hebben! Want we zijn geboren om vrij te zijn!

Vrijheid is het loslaten van de behoefte om gelijk te hebben. Een thema wat we in het afgelopen jaar met alle discussie over het covid 19 virus weleens onder de loep mogen nemen. We hebben eerder geleerd om elkaar te bestrijden, dan te luisteren naar elkaars overtuigingen. Met als gevolg dat we zien dat onder druk een maatschappij verder polariseert.

Ieder mens mag zijn eigen waarheid hebben. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn
Je hoeft je waarheid niet op te geven, jij hebt jouw unieke interpunctie. Dat wil echter niet zeggen dat je dat ook het recht geeft om niet meer naar de ander te luisteren en vervolgens de houding aan te nemen dat jouw waarheid de hele waarheid is.

Mensen die hulp inschakelen willen werken aan de kwaliteit van hun leven! Ze zoeken een ervaren coach, therapeut, hulpverlener om hen daarbij te helpen. Een waardevolle investering die loont! In generaties mogen we verantwoordelijkheid dragen. En iedere nieuwe generatie leren om verantwoordelijk te zijn. We staan daarbij op schouders van wijze denkers. Prof Nagy, de grondlegger van het contextuele denken, Buber, Levinas en Heger, belangrijke filosofen waar we veel aan ontleend hebben in onze opleidingen. Ook mensen als Victor Frankll en Edit Eger waren een inspiratiebron met hun levensverhalen!

Onrecht maakt dat mensen moeten overleven. In het overleven bevindt zich een krachtig leerschool, aldus Edit Eger! Hoe leer je steeds weer van het overleven, in het leven te komen. Zij heeft recht van spreken met een geschiedenis waarin zijn een concentratiekamp als Auschwitz moest overleven!

We zoeken naar eerlijkheid en rechtvaardigheid. We zoeken naar billijkheid in onze relaties
Dit zijn thema s die leiden naar vrijheid Dat is wat we in coach en in therapieprocessen doen
Veel mensen leven in hun eigen mentale gevangenis. Gevangen in onze eigen geest, onze gedachten en overtuigingen. Mentale gevangenissen dragen bij aan ons lijden

De basis van vrijheid is de kracht om te kiezen. Veel mensen lopen weg van het verleden. Angst, onzekerheid, strijd rond loyaliteit zijn belangrijke oorzaken. Door de geschiedenis te moeten ontkennen komen ze in een overlevingsmodus. Raken in hun eigen gevangenis die generaties lang doorgegeven kan worden!

Wat hebben je als coach, therapeut, docent, trainer, manager een mooi beroep! Je bent geroepen om mensen te leiden naar vrijheid! Laten we ook in 2021 ons daar met elkaar voor inzetten!

Ik wens jullie allemaal hele gezegende kerstdagen en een mooi begin van het nieuwe jaar!


Hans Groeneboer
iDNA B.V.